Mrichakatika

PLAYWRIGHT	     : SHOODRKA (SANSKRIT)
TRANSALATION	     : BANNANJE GOVINDACHARYA
DESIGN & DIRECTION    : RAVINDRA POOJARY

CAST DETAILS

Maithreya Godhuli Girish
Charudatta M.C.Chandru
Vasanthasene SurabhiHeroor
Shakara Raghavendra Prasad C
Vita / Cheta / Shreshti Kumara Kashyap
Radanike Kumkum J
Samvahaka / Bhikshu Shrinivas K / Pavan/Ravishankar.M.B
S.K.Sunny
Mathura / Cheta / Aryaka /Kolegaduka Ravikumar J.V
Joojukora / Cheta / Ethu /Shodhanaka / Parijana Rajashekar M.B
Madanike Brinda K.G / Divya Komala
Cheti Ranjitha M
Ethu Nagaraj M
ShridharaMoorthy N.S
Sharvilaka / SthavarakaCheta / Kolegatuka Sandeep P
VardhamanakaCheta / Veeraka K.A.N.Kishore / Nagaraj M
Nyayadheesha / Senapathi Girish S
Muduki Shobha S.G
LanchanaVyakthi Mohammed Nasir

BACK STAGE

Stage Design Chalapathi
Vinod Panna
Stage Execution Assistance Shrinivas H.M
Vinod M.R
Ravikumar J.V
Magesh Kumar
Anand P
Stage Management Ramesh
Music Direction Krishnakumar Yadav
Chorus SomashekarJois B.R
Manju Bhargavi B.R
Smitha H.J
Flute Prashanth M.L / Raghu
Rhythm Raghavendra K
Lighting Rudrayya
Property Management PavanaUrval /Vinod M.R / Anand P
Costume Design Shilpa
Management Manjunath M.S
Bharath B.S
Organising Jatyathirtha

Image Gallery