Kathana

STORIES	            : U R ANANTHAMURTHY
ADOPTION DESIGN & DIRECTION	: MANJUNATH L BADIGERA

CAST DETAILS

Ramu / Mela / Ale Renuka Prasad H S
Kamakshi / Mela / Jana Nirmala C
Parvatha / Mela / Ale Suresh Babu M
Parvatha / Mela / Jana Parameshwara K
Parvatha / Mela / Jana / Mommaga Shrinivasa Prasad C
Muduki / Jana Tanuja R
Muduka / Jana GangadharKarikere
Mela / Sidda Sanjay Ti Na
Mela / Sheena Shetty Kantharaju N C
Mari Mommaga / Jana Mallikarjuna R
Mommagalu / Mari Sose / Jana Shilpanjali
Maga / Muncipal President Manjunath Hirechouti
Mela / SiddanaHendathi Brunda K G
Mela / Ale Anand Parakott
Jana / SiddanaThayi Madhupriya

BACK STAGE

Music Suma G A
Tabla Manoj Kulkarni
Stage Ravikumar J V
Raghavendra Prasad C
Nagaraj M
Narendra
Art ShubhakarSullia
Lighting Rudrayya
Make Up Raghavendra Prasad C
Costume Design Bharath B.S
Management Manjunath M.S
Vijayendra
Oragnising Jatyathirtha

Image Gallery